ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: Σε πλήρη λειτουργία το Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 8,99 MW, στην περιοχή Σοφάδων Καρδίτσας

Μία από τις μεγαλύτερες φωτοβολταϊκές μονάδες στην Ελλάδα εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιο της «ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες» Ένα από τα μεγαλύτερα Φωτοβολταϊκά συστήματα που έχουν κατασκευαστεί στην χώρα – συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8,99 […]