Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουμε τον πόνο μας,
Καλό ταξίδι Γιώργο Μπενάρδο