Τα γραφεία του  ‘Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου της  Αθήνας

θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 8 Ιουνίου ημέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος.