Ελληνο - Ιταλικό Επιμελητήριο Αθήνας  

Γραφείο Αντιπροσωπείας στην Πάτρα