Διαδραστικό Σεμινάριο MEDNETA - Αθήνα 4 Ιουνίου 2014