Συνέντευξη Τύπου Διμερή Επιμελητήρια 

O ρόλος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας - Αθήνα, Μεγάλη Βρετανία 20/5/2014