Διεθνές Συνέδριο Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων - Η Εξωστρέφεια ως στρατηγική επιλογή: όραμα & πραγματικότητα 

18 - 19 Μαρτίου 2014