Συνέδριο Εξαγωγών και Έκθεση Προϊόντων και Υπηρεσιών Εξωστρέφειας - Metropolitan Expo 29-11/01-12