Αναπτυξιακές προοπτικές Δυτ.Ελλάδος - Πάτρα 14 & 15 Ιουνίου