Πρωτόκολλο Συνεργασίας Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Λ'Ακούιλας και το Ιταλο - Σερβικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Λ'Ακούιλα 20 - 23 Οκτωβρίου 2012