Γενική Συνέλευση Επιμελητηρίου 28 Φεβρουαρίου 2012