57η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς : Ιταλία Φιλοξενούμενη Χώρα