Πρεσβεία της Ιταλίας -  2 Ιουνίου 2011 : τελετή βράβευσης ιταλικών εστιατορίων