Εννιά πυλώνες για μια βιώσιμη λύση για την Ελλάδα παρουσίασε ο Τσίπρας

OPINIONPOST.GR - Πρόθεσή μας, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι να διεκδικήσουμε με ασφάλεια μια βιώσιμη λύση για την Ελλάδα, που θα είναι ταυτόχρονα βιώσιμη λύση για όλη την ευρωπαϊκή περιφέρεια. Και σ΄ αυτή την κατεύθυνση, πρόσθεσε, θεωρούμε στρατηγικής σημασίας τη συμμαχία, τη συνεργασία με χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας και ιδιαίτερα του ευρωπαϊκού Νότου, που έχουμε κοινούς στόχους και κοινά συμφέροντα.

Υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος πριν από δύο μήνες στη ΔΕΘ εξήγγειλε ένα πρόγραμμα – πλαίσιο «που στόχο έχει πρωτίστως την αποκατάσταση των μεγάλων πληγών, των κοινωνικών πληγών που έχει επιφέρει η πολιτική της λιτότητας τα τελευταία τέσσερα και πλέον χρόνια» ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάζει «την άρση της καταστολής στην πραγματική οικονομία», την ανάκτηση της εργασίας και της απασχόλησης, με τη δημιουργία 300.000 θέσεων εργασίας τα δύο πρώτα χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ και τις αλλαγές στο πολιτικό σύστημα.

Επάνελαβε, δε, ότι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιηθεί σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικής ισορροπίας ώστε να μην υπάρξουν νέα δάνεια.

Οι τέσσερις πυλώνες του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τις παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας είναι:

  • η αποκατάσταση των μεγάλων κοινωνικών πληγών που έχει επιφέρει η πολιτική της λιτότητας τα τελευταία τέσσερα και πλέον χρόνια στη χώρα
  • ένα σχέδιο για την άρση της καταστολής στην πραγματική οικονομία με την αντιμετώπιση του ζητήματος του ιδωτικού χρέους
  • η ανάκτηση της εργασίας και της απασχόλησης
  • οι αλλαγές στο πολιτικό σύστημα

Παρουσιάζοντας επιγραμματικά τις θέσεις του κόμματός του ο κ. Τσίπρας δεσμεύθηκε μεταξύ άλλων για:

1. Απλοποίηση αδειοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων.
α). Με ριζική, ουσιαστική απλοποίηση όλου του θεσμικού πλαισίου και των βημάτων για την αδειοδότηση επενδύσεων, καθώς και για την ίδρυση, αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων, με τη λειτουργία στην πράξη – και όχι στα χαρτιά – «υπηρεσίας μιας στάσης» για όλες τις επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων των μικρομεσαίων («one-stop shop»).

β). Με έμφαση όχι μόνο στην απλοποίηση της ίδρυσης, αλλά και στη λειτουργία της επιχείρησης, που δυστυχώς σήμερα, όποτε συναλλάσσεται με το Δημόσιο, εμπλέκεται σε χρονοβόρες και πολλές φορές μη ουσιώδεις διαδικασίες.

Με τη δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΕΠ), στις 13 περιφέρειες, όχι μόνο ως φορείς ενημέρωσης, αλλά και ως φορείς ουσιαστικής διεκπεραίωσης, με κατάλληλο νομικό πλαίσιο που να διασφαλίζει τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν γρήγορα τις διαδικασίες, με λογοδοσία.

Με δημιουργία συμβουλευτικών υπηρεσιών στις δημόσιες υπηρεσίες με αδειοδοτικό χαρακτήρα, για την διεκπεραίωση επενδύσεων, θεμάτων αδειοδότησης, κτλ.

2. Θεσμοθέτηση απλού και σταθερού φορολογικού συστήματος και ταυτόχρονα σε ουσιαστικό φορολογικό έλεγχο των μεγάλων επιχειρήσεων με αποτελεσματικό έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών.

3. Διοχέτευση πόρων στην πραγματική οικονομία. Ίδρυση Δημόσιας αναπτυξιακής τράπεζας. Δημιουργία Τράπεζας Ειδικού σκοπού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αγρότες.

4. Δημιουργία δημόσιου ενδιάμεσου οργανισμού για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους προς τις τράπεζες.

5. Ρυθμίσεις για ενίσχυση ανταγωνισμού, καταπολέμηση καρτέλ και μείωση των τιμών.

6. Θεσμική και λειτουργική αναβάθμιση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

7. Υιοθέτηση νομοθεσίας για την αναγραφή καθαρών τιμών στα τιμολόγια πώλησης και περιορισμός της έκδοσης πιστωτικών σημειωμάτων και τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.

8. Αναμόρφωση πτωχευτικού πλαισίου επιχειρήσεων.

9. Eπιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης.

Πηγή : OPINIONPOST.GR