Η εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και το pelop.gr διοργανώνουν το 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Στις 14 και 15 Ιουλίου 2017 η εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και το pelop.gr διοργανώνουν το 5ο Συνέδριο με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ». Στόχος του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού για τη Δυτική Ελλάδα, η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και η εκ του σύνεγγυς επαφή όσων σχεδιάζουν, υλοποιούν, ενδιαφέρονται ή επηρεάζονται από τις πολιτικές που εφαρμόζονται στην περιοχή μας. Το Συνέδριο περιλαμβάνει έξι (6) θεματικές ενότητες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας, απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2610.312530 για την κράτηση θέσεων.

http://www.pelopanaptixi.gr/?section=2403&language=el_GR