Αργία αγ. Πνεύματος 5 Ιουνίου

Αξιότιμα μέλη, σας ενημερώνουμε ότι τα γραφεία του Επιμελητήριου μας θα παραμείνουν κλειστά την δευτέρα 5 Ιουνίου, λόγο αργίας του Αγ. Πνεύματος.

Ευχαριστώ.