Επιχειρηματικές ευκαιρίες από την Ελλάδα

Τα εγγεγραμμένα μέλη του Επιμελητηρίου που προσδοκούν στην προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών τους στην Ιταλία έχουν την δυνατότητα παρουσίασης της εταιρίας τους στις Επιχειρηματικές ευκαιρίες από την Ελλάδα που προτείνει το Επιμελητήριο. 

ADAPTIT SA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
TELESMA TECHNOLOGIES EPICHIRISSEON S.A ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ